Intel Xeon E5-2670v2 2.5GHz/25M/1866MHz 10-Core 115W (338-BDTO)

Item Code:
338-BDTO
Total Price:
$299.00